Kilka słów o WRPP

Rolą Wojewódzkiej Rady Pożytku Publicznego (w skrócie WRPP) jest pełnienie funkcji organu opiniodawczego oraz doradczo – konsultacyjnego Marszałka Województwa. Celem rady jest kreowanie i monitorowanie standardów współpracy pomiędzy administracją publiczną a podmiotami i organizacjami pozarządowymi.

Zadania WRPP

Głównymi zadaniem Wojewódzkiej Rady Pożytku Publicznego jest opiniowanie zleceń publicznych, projektów uchwał i aktów prawa oraz programów współpracy dotyczących sfery pożytku publicznego.

Skontaktuj się z członkiem rady

Paweł Materka to lider organizacji Krajowy Instytut Rozwoju Gospodarki (KIRG), InnoTech Center (ITC sp. z o.o.), Towarzystwo Wiedzy i Przedsiębiorczości (TWIP), nastawionych na rozwój polskiej gospodarki (konkurencyjność, efektywność pracy, zatrudnienie, innowacje).

Telefon: +48 506 016 137

Email: pmaterka@wp.pl