Weź udział w projekcie “Równość szans w biznesie”

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim projekcie „Równość szans w biznesie – praktyczne narzędzie realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w przedsiębiorstwach” realizowanym w ramach umowy partnerskiej z Fundacją Fundusz Współpracy, Instytutem Spraw Publicznych oraz Fabryką Dobrych Praktyk.

Udział w projekcie jest bezpłatny
Celem projektu jest dostosowanie wypracowanego w ramach projektu pt. „Równość w biznesie”  narzędzia wspierającego przedsiębiorstwa w promocji równości płci na stanowiskach kierowniczych w dużych firmach i zwiększaniu uczestnictwa kobiet w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych, do specyfiki średnich przedsiębiorstw (zatrudniających od 50 do 249 pracowników), które zostanie przetestowane w 40 przedsiębiorstwach i wdrożone w 360 przedsiębiorstwach.

Średnie przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo (firma), w którym pułap liczbowy średniorocznie zatrudnionych pracowników,  w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat, wynikający z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wynosi od 50 do 249 osób.

Obecnie prowadzony jest nabór do udziału w I etapie projektu tj. wywiadach pogłębionym (IDI), których celem jest poznanie Państwa doświadczeń oraz opinii na temat standardów równości szans mężczyzn i kobiet w miejscu pracy oraz trudności i wyzwań związanych z równym traktowaniem w miejscu pracy w średnich przedsiębiorstwach.

Do wywiadu zapraszamy przedstawiciela działu HR/menedżera bądź osobę zarządzającą przedsiębiorstwem, podejmującą decyzje o polityce kadrowej. Wywiad będzie trwać maksymalnie jedną godzinę zegarową, jest anonimowy.  Osoba prowadząca wywiad przyjedzie we wskazane przez Państwa miejsce.

Aby zgłosić się do projektu, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Przejdź do formularza >