Jedną z usług oferowanych przez KIRG jest doradztwo podatkowe, które polega m.in. na bieżącej konsultacji w sprawach związanych z podatkami. Nasz profesjonalny zespół posiada wiedzę na temat prawa podatkowego w różnych dziedzinach gospodarki, takich jak handel, produkcja, usługi informatyczne i finansowe, a także wiele innych. Oferowane przez nas usługi są praktyczne, znajdują zastosowanie w działaniu przedsiębiorstwa, pomagają zmniejszyć ryzyko związane z prowadzeniem działalności, usprawniają funkcjonowanie firmy oraz przyczyniają się do oszczędności podatkowych.

Bieżące doradztwo podatkowe jest jednak tylko jedną z naszych usług. Zajmujemy się także optymalizacją podatkową, czyli zmniejszeniem obciążeń podatkowych. Aby tego dokonać, wykonujemy analizę aktualnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz obciążeń klienta, jego sytuacji osobistej, planów itd. Następnie proponujemy rozwiązania zmierzające do zmniejszenia podatków i pomagamy w ich zastosowaniu. Nasze propozycje są w pełni legalne i zgodne z prawem. Ponadto możemy również pomóc w wyborze jurysdykcji podatkowej, pod którą wato podlegać, na przykład za granicą. Pomagamy w całym procesie, zwracając uwagę, aby wszystko odbywało się w zgodzie z prawem.

Oferujemy również usługę przejrzenia dokumentacji podatkowej w celu wskazania oraz naprawy nieprawidłowości. W przypadku postępowań przed organami kontroli skarbowej bądź podatkowymi, stanowimy również reprezentację naszych klientów. Nasi specjaliści mogą przygotować dokumenty, skargi i odwołania, lub stanowić pełnomocnictwo przed sądem.

Zakres naszych usług obejmuje podatek VAT, akcyzowy, dochodowy (od osób prawnych oraz fizycznych), a także podatek od czynności cywilnoprawnych.