Dzięki zewnętrznym funduszom możliwe jest zrealizowanie inwestycji bez własnych środków pieniężnych. Jedną z usług KIRG jest pomoc w uzyskaniu dofinansowania na konkretną inwestycję, poczynając od poszukiwania sponsora, a kończąc na zrealizowaniu finansowania. Kontrahenci, z którymi współpracujemy, są godnymi zaufania partnerami finansowymi. Prowadzimy współpracę z szeregiem instytucji zajmującymi się kredytowaniem oraz leasingiem. Razem jesteśmy w stanie wypracować dogodne warunki umowy. Stanowimy pomoc w przygotowaniu wniosku oraz kompletowaniu dokumentów.

Dzięki zewnętrznemu finansowaniu, przedsiębiorstwo jest w stanie w łatwy sposób rozwinąć się, zmodernizować działalność, poprawić rentowność oraz polepszyć pozycję na rynku względem konkurencji. Ponadto nie podejmuje ona dużego ryzyka, a niewielkie koszty inwestycji pozwalają utrzymać płynność finansów w firmie.