Dotacje Unii Europejskiej na lata 2014-2020 stanowią szansę na pozyskanie funduszy w ramach projektów szkoleniowych, inwestycyjnych i badawczych. Jest wiele programów, które umożliwiają uzyskanie dotacji przez przedsiębiorstwa z różnych dziedzin gospodarki. KIRG oferuje pomoc doradczą podczas całego procesu ubiegania się o dofinansowanie, poczynając od pomysłu, poprzez pisanie projektu i składanie dokumentacji, a kończąc na rozliczeniu. Ubieganie się o fundusze dla firm jest perspektywą na rozwój dla przedsiębiorstwa, dlatego warto skontaktować się z nami, aby poznać możliwości dofinansowania oraz zaplanować wniosek.

W ramach perspektywy 2014-2020, uruchomiono programy Infrastruktura i Środowisko, Inteligentny Rozwój, Wiedza Edukacja Rozwój, Polska Cyfrowa, Polska Wschodnia, Pomoc Techniczna oraz programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Regionalne Programy Operacyjne. W ramach tych inicjatyw starać się można o dofinansowanie w zakresie dziedzin związanych m.in. z transportem, nowymi źródłami energii, medycyną, nauką, cyfryzacją oraz turystyką. Szczególnym uwzględnieniem cieszą się przedsiębiorstwa działające na terytorium polski wschodniej. W programach podkreślone jest dążenie do współpracy biznesu i nauki, modernizacji przedsiębiorstw, projektowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań oraz wsparcie współpracy międzynarodowej. Ponadto można również uzyskać dofinansowanie w zakresie m.in. szkoleń, stażów, studiów podyplomowych, aktywizacji osób bezrobotnych czy założenia własnej firmy. Z tego szerokiego wachlarza możliwości praktycznie każdy przedsiębiorca może znaleźć program, w ramach którego mógłby starać się o dotację na rozwój.

Pozyskanie funduszy unijnych niesie ze sobą perspektywę rozwoju zwłaszcza w kierunku utworzenia nowych miejsc pracy, modernizacji, optymalizacji produkcji, internacjonalizacji działalności oraz przejścia na nisko-emisyjną gospodarkę. Jest to niepowtarzalna szansa, którą warto wykorzystać. Profesjonalna pomoc KIRG zapewnia pozytywne przejście przez wszystkie etapy kwalifikacji.