Doradztwo marketingowe oferowane przez KIRG polega na pomocy klientom w zrozumieniu zasad, form i potencjału marketingu oraz opracowaniu planu, w jaki mogliby wykorzystać go do rozwoju oraz wzrostu rentowności przedsiębiorstwa. Usługi polegają na analizie marketingowej firmy w bieżącym momencie, pomocy w dopasowaniu optymalnych rozwiązań marketingowych, doradztwa w zaplanowaniu strategii oraz wdrożeniu jej, a następnie pomiarowi, czy podjęte działania są skuteczne. Ponadto pomagamy klientom również zaplanować i zrealizować badania marketingowe, które przyczyniać będą się stale od poprawy sytuacji przedsiębiorstwa. Konkretne działania zależą jednak od indywidualnego przypadku, gdyż możliwe jest, że przedsiębiorstwo potrzebuje jedynie zapewnienia, że stosowany przez niego marketing zmierza w dobrym kierunku lub pomocy we wprowadzeniu nowych mediów.

W swoich działaniach, KIRG stosuje narzędzia zarówno marketingu tradycyjnego jak i internetowego, a także psychologii reklamy oraz zachowań konsumenckich. Pomagamy wprowadzić je do strategii marketingowej przedsiębiorstwa oraz/lub zoptymalizować ich wyniki, na przykład poprzez doradztwo na temat prowadzenia strony na portalu społecznościowym.

Warto jest skorzystać z doradztwa marketingowego, gdyż wiedza i doświadczenie profesjonalistów są kluczem do owocnej strategii marketingowej. Nasze podejście jest indywidualne, gdyż rozumiemy, że każde przedsiębiorstwo wymaga zastosowania innej formy reklamy w zależności od docelowej grupy klientów, obszaru działania oraz rodzaju świadczonych usług. Dzięki odpowiedniemu doradztwu marketingowemu jednak każde przedsiębiorstwo jest w stanie zwiększyć swoje obroty.