W ramach tej usługi KIRG wspiera polskie przedsiębiorstwa w organizacji zarówno przyjazdowych jak i wyjazdowych misji handlowych do krajów zagranicznych, zwłaszcza działających na rynku europejskim. Celem organizacji takich misji oraz konferencji jest przede wszystkim zaprezentowanie wartościowych koncepcji handlowych na rynkach zagranicznych, ale także zapoznanie z rynkiem zagranicznym, promowanie produktów polskich przedsiębiorstw oraz zawiązywanie kontaktów handlowych. Konferencje umożliwiają zapoznanie się z danym rynkiem oraz wymaganiami klientów zagranicznych.

Ponadto KIRG pośredniczy także w organizacji spotkań z producentami, kupcami oraz klientami z zagranicy, co umożliwia szybkie wkroczenie na obcy rynek. Pomagamy także w organizacji transportu, zakwaterowania i wyżywienia, organizacji wejść na wydarzenia oraz zatrudnieniu tłumacza.

Oferujemy również analizę zagranicznych rynków i organizację polskich targów za granicą.