KIRG oferuje usługę przygotowania biznesplanu, który jest konieczny w wypadku ubiegania się o dofinansowania przedsiębiorstwa oraz istotny w zarządzaniu firmą. Elementami biznesplanu są m.in. plan inwestycyjny, analiza rynku oraz scenariusze możliwego rozwoju firmy. Dodatkowo znajduje się tam opis oraz plan marketingowy dla oferowanych produktów/usług, analiza SWOT, strategia kadrowo-organizacyjna, a także prognozy dla przedsiębiorstwa razem z określeniem wysokości minimalnego zadłużenia oraz daty planowanego zwrotu inwestycji.

Przygotowany przez nas biznesplan spełnia niezbędne wymagania formalne oraz merytoryczne. Za każdym razem kierujemy się indywidualnymi potrzebami klienta, wykorzystując nasze doświadczenie aby dopasować je do wymogów.  Prezentujemy również kilka wariantów rozwoju firmy.