Jedną z usług oferowanych przez KIRG jest usługa brokera technologii i innowacji. Polega ona na pośredniczeniu pomiędzy środowiskiem naukowym, które opracowuje nowe technologie i innowacyjne rozwiązania, a środowiskiem biznesowym, które jest zainteresowane wdrożeniem tych nowinek. Brokerzy nie tylko pomagają naukowcom w znalezieniu zastosowania wyników ich prac na rynku oraz przedsiębiorcom w uzyskaniu nowych technologii, ale także w negocjowaniu i podpisaniu umowy pomiędzy tymi dwoma podmiotami. Wszystko zależy jednak od indywidualnego przypadku.

W ramach usługi stale monitorujemy krajowe oraz międzynarodowe środowisko naukowe i akademickie pod względem nowych rozwiązań i technologii, a także możliwości ich wdrożenia oraz wykorzystania w przedsiębiorstwach. Na zlecenie konkretnych klientów natomiast analizujemy ich zapotrzebowanie oraz wymagane kryteria, a następnie proponujemy satysfakcjonujące ich rozwiązania. Uczestniczymy także w procesie negocjacyjnym.

Usługa ta przyczynia się do rozwoju zarówno konkretnych firm na rynku, które zwiększają swoją konkurencyjność oraz obniżają koszty i optymalizują produkcję, jak i całej branży na arenie międzynarodowej dzięki stosowaniu innowacyjnych rozwiązań, a także środowiska akademickiego, zmotywowanego do prowadzenia dalszych badań poprzez pozytywne wdrażanie na rynek innych technologii.