Jeżeli jesteś osobą, która potrafi pisać projekty unijne, a być może masz także osiągnięcia w tej dziedzinie, zapraszamy do współpracy z naszym zespołem.
Współpraca będzie wiązała się z wynagrodzeniem, w przypadku kiedy uda się wniosek nakreślić i uzgodnić zasady współpracy.

Rodzaje programów, po które poszukujemy współpracy:

  • POIR, RPO
  • POWER,
  • 7 PR (obecnie Horizon 2020)
  • Fundusze wyszehradzkie
  • Fundusze z NCBIR
  • Fundusze POIIŚ
  • Fundusze Norweskie
  • Projekty Erasmus Plus