Regulamin poczty e-mail

Informujemy, że dane osobowe będą przetwarzane przez Krajowy Instytut Rozwoju Gospodarki, który jednocześnie jest ich Administratorem. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem. Osoba której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do dostępu do swoich danych, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do PUODO, wycofania zgody, otrzymania od Administratora informacji dot. przetwarzania danych osobowych. Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: email@rad.center lub pisemnie pod adresem: Al. Niepodległości 20/403, 70-412 Szczecin.

REGULAMIN POCZTY E-MAIL – PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE