Regulamin poczty e-mail – przepisy szczegółowe

1. Informujemy, że dane osobowe będą przetwarzane przez Krajowy Instytut Rozwoju Gospodarki (KIRG); biuro znajduje się w Szczecinie, przy Al. Niepodległości 20/403 (70-412)

2. Administratorem danych osobowych jest Krajowy Instytut Rozwoju Gospodarki (KIRG); biuro znajduje się w Szczecinie, przy Al. Niepodległości 20/403 (70-412).

3. Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie właściwym organom w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówionej usługi/kontaktu oraz w celach analitycznych i statystycznych – uzasadniony interes Administratora.

5. Osoba której dane są przetwarzane ma prawo do :

a) dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;

b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, którego podstawą jest uzasadniony interes Administratora;

c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych oraz profilowania;

d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku podejrzenia naruszenia ochrony przetwarzanych przez Administratora danych osobowych;

e) wycofania zgody w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

f) otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, zapisanych na trwałym nośniku danych.

6. W celu skorzystania z praw wymienionych w pkt. 5 a-f należy skontaktować się z Administratorem danych poprzez adres e-mail: email@rad.center lub pisemnie na adres wskazany w pkt. 1 niniejszego Regulaminu.