POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest: Krajowy Instytut Rozwoju Gospodarki z siedzibą w Koszalinie, ul. Spasowskiego 1/27, 75-451 Koszalin. Dane kontaktowe Administratora: e-mail: email@rad.center, adres korespondencyjny: Al. Niepodległości 20-403, 70/412 Szczecin. Dane osobowe zawarte w korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i załatwienia sprawy, której dotyczyła korespondencja lub spraw z nią związanych. W przypadku kontaktu drogą elektroniczną Administrator może żądać podania danych osobowych w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne do obsługi danej sprawy, której dotyczy kontakt. Administrator przekazuje osobie, której dane dotyczą, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych. W związku ze świadczeniem usług Administrator zbiera dane osobowe również podczas spotkań w siedzibie Spółki, jak również podczas wszelkich innych kontaktów biznesowych, w celach związanych z nawiązywania i utrzymywania kontaktów biznesowych. Dane osobowe mogą one być ujawnione innym zewnętrznym podmiotom, w tym obsługującym systemy informatyczne i sprzęt oraz podmiotom świadczącym inne usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Administratora. Dane osobowe mogą zostać udostępnione właściwym organom w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje następujące prawo do dostępu do danych osobowych, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do PUODO, wycofania zgody, otrzymania informacji od Administratora.

POLITYKA ODO – PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE