Broker Technologii i Innowacji, to osoba wykształcona, posiadająca wieloletnie, wielokierunkowe doświadczenie i wykształcenie w dziedzinach takich jak (Inżynieria środowiska, energia odnawialna i energetyka, technologie informatyczne, ekonomia, budownictwo i geodezja, agrobiznes, leśnictwo), posługująca się biegle w języku angielskim i potrafiąca prowadzić rozmowy i negocjacje biznesowe.

Paweł Materka

  • Absolwent: Inżynieria Środowiska – studia doktoranckie, Ekonomia – studia doktoranckie, Ekonomia – studia magisterskie, Geodezja gospodarcza i inżynieria majątkowa – studia inżynierskie, Europejska Integracja w Agrobiznesie – studia podyplomowe, Leśnictwo – studia inżynierskie.
  • Wybrany w 2013 roku przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w programie “Brokerzy Innowacji” POBIERZ LISTĘ
  • W latach 2016 – 2018 – Ekspert Ministerstwa Gospodarki ds. tworzenia Krajowych Inteligentnych Specjalizacji w obszarze “Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii”

Koordynaror pojektów unijnych od 2008 roku, m.in. w ramach programu INTEREG, EFS, ERASMUS:

W usłudze Brokera Technologii i Innowacji gwarantujemy możliwość pozyskania , która jednorazowo lub cyklicznie, będzie działała na Państwa korzyść, w celu budowania relacji pomiędzy Państwem, a przedstawicielami biznesu i nauki.

Za pośrednictwem osoby o wysokich kompetencjach, firma posiada zagwarantowany dostęp do wybitnych naukowców, praktycznie z każdej dziedziny wiedzy. Nasze doświadczenie w pracy z przedsiębiorstwami z całej Polski, m.in. członkami klastrów, których jesteśmy liderem, oznacza, że ​​możemy skutecznie łączyć naszych klientów z odpowiednimi partnerami biznesowymi i naukowymi.

  • Broker Technologii i Innowacji gwarantuje proaktywne podejście i pomaga klientom:
  • wydobyć innowacyjne pomysły z rynku i ocenić je pod względem własności intelektualnej,
  • technicznej wykonalności i zbywalności,
  • przygotować plany biznesowe i projektowe,
  • uzyskać odpowiednie zezwolenia
  • dokapitalizować swoje projekty na stopniowych etapach rozwoju.