Szanowni Przedsiębiorcy,

w związku z rozpoczęciem nowego cyklu finansowania oraz ostatnią możliwością uzyskania funduszy unijnych. KIRG wraz z gronem ekspertów oferuje Państwu pomoc przy zdobywaniu funduszy w ramach programów dotacyjnych w kraju i zagranicą.

Nasza organizacja partnerska i grono ekspertów, od niemal 10 lat specjalizują się w obsłudze merytorycznej, administracyjnej i finansowej projektów społecznych dla firm, jednostek samorządowych i organizacji pozarządowych. Nasi eksperci działają w wielu obszarach i posiadają doświadczenie w pisaniu wniosków do polskich oraz międzynarodowych grantodawców.

Nasz zespół (około 100 osób), współtworzył wygrane projekty w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, Programów Operacyjnych Kapitał Ludzki, Wiedza Edukacja Rozwój czy Erasmus Plus.

Niektóre osoby pełnią również role ekspertów ds. merytorycznej i formalnej oceny wniosków w różnego rodzaju programach dotacji unijnych, co dodatkowo uwiarygadnia ich na rynku tego rodzaju usług.

Jak pracujemy?

Dla każdego naszego członka:

  • przeprowadzamy indywidualną analizę potrzeb firmy
  • sporządzamy listę możliwości uzyskania dofinansowania w jak najkrótszym czasie

Jeśli zdecydują się Państwo na współpracę oferujemy kilka jej wariantów:

  • sprawdzimy Państwa gotowy wniosek i, w razie potrzeby, zgłosimy uwagi (rzetelna ocena wniosku przez eksperta oraz konkretne informacje CO, JAK i DLACZEGO poprawić);
  • poprawimy napisany przez Państwa wniosek (profesjonalizacja języka, udoskonalenie treści, pozbycie się błędów oraz poprawienie formatowania, organizacji informacji i prezentacji danych);
  • stworzymy dla Państwa nowy wniosek (na podstawie pomysłu własnego lub klienta opracujemy uzasadnienie, harmonogram, budżet i wszystkie niezbędne elementy wniosku).

Serdecznie zapraszamy do współpracy przy tym i innych konkursach.