Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu z programu “Południowy Bałtyk”, zapraszamy Państwa w imieniu Polskiego Klastra żeglarskiego (PKŻ – www.klaster-zeglarski.pl), do wypełnienia krótkiej 5 minutowej ankiety, którea pozwoli nam odnieść się do Państwa ew. potrzeb i oczekiwań w zakresie współpracy.

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na każde pytanie wybierając poziom ważności danego zagadnienia, które w ramach współpracy w projekcie, może być dla Państwa istotne, przyjmując skalę:

1 – obszar nie ważny,
4 – obszar bardzo ważny

————————————————————