Kim jesteśmy i czym się zajmujemy?

Krajowy Instytut Rozwoju Gospodarki (w skrócie KIRG) jest instytucją działającą w oparciu o prawo o stowarzyszeniach, zrzeszającą przedsiębiorstwa, uczelnie i instytucje otoczenia biznesu, a także inne podmioty realizujące działania proinnowacyjne, badawczo-rozwojowe i nastawione na rozwój polskiej gospodarki.

Skontaktuj się z nami!